Dette bildet viser alle medlemmene av Vestfold Guideforening. Omtrent en tredjedel av guidene er vikingguider og er derfor kledt i vikingklær

Return to article.