Mølen, gravplass for vikinger og fredet rullestensstrand.

Return to article.