Aase Haugan
Aase Haugan

Aase, som er Tønsberg-guide, forteller deg historien om en gammel by med rik historie helt fra vikingtid og middelalder. Hendelser av stor betydning for Norges historie, fant sted her.

For Aase er det viktig å formidle hvordan folk flest levde med vekt på mat, helse, bolig, arbeid og gudstro.

Sjøen og forsvarsverket på berget, i dag Slottsfjellet, la grunnlaget for Tønsberg som by. Sjøfart og hvalfangst brakte velstand i nyere tid.

Aase forteller deg dessuten om gründeren Svend Foyn ble Norges rikeste mann og skapte arbeidsplasser for mange folk. Hans bakgrunn og personlighet er minst like fascinerende som hval og fangstmetoder.

Aases mål som guide er å levendegjøre fortiden og de menneskene som levde da.

Språk: Norsk, engelsk og tysk

Kontakt: aasehauganlarsen@live.no