Kari Marie Helland
Kari Marie Helland

Vikingguiden Kari kan guide både vanlig og på bussturer, i Tønsberg og alle andre steder langs «Vikingveien». Ettersom Kari jobber ved Midgard Vikingsenter, kan hun Borre best, men guider gjerne andre deler av vikingveien eller hele. Dersom du/dere ønsker en spesialguiding utenom vikingveiens steder, leser Kari seg gjerne opp og legger en plan for den aktuelle guidingen.

Hennes største interessefelt er hvordan folk levde, hvordan de ordnet seg, hva de hold på med og hvordan de oppfattet, tenkte og forholdt seg til verden rundt seg. Med andre ord sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold fra generelt dagligliv med matlaging, gårdsdrift og sosial organisering på gården, til de litt større linjene; forestillingsverden og kult/religion, lokale maktforhold, vennskap og gaveøkonomi og handel. Men også til de helt store som danskekongers forhold til Vestfold, Vestfolds som nasjonens vugge og ikke minst kontakt og aktivitet mellom Vestfold og andre land.

Som sagt kan Kari guide hvor som helst i fylket men guider aller best om hun kan prate direkte med publikum og dere kan stille spørsmål slik at det blir dialogpreget.

Språk: Norsk og engelsk

Kontakt: kari.m.helland(at)gmail.com