Kjell Erik Sønsterud
Kjell Erik Sønsterud

Vikingguiden Kjell Erik er utdannet Cand. Mag. med blant annet mellomfag i nordisk arkeologi.

Han har lang og bred erfaring fra diverse arkeologiske utgravinger og registreringer. Flere av disse utgravingene har vært i Tønsberg, så han har meget god oversikt over middelalderbyen.

Fra 2002- 2014 jobbet han for Buskerud fylkeskommune med blant annet formidling av arkeologi og kulturvern til skoleklasser. Han skrev dessuten skilttekster til infoskilt.

Gjennom denne brede og lange erfaringen har jeg opparbeidet meg mye kunnskap om vår forhistorie.

Kjell Erik ønsker primært å guide på byvandringer i Tønsberg hvor både Vikingtid og Middelalder står sentralt.

Språk: Norsk og engelsk

Kontakt: kes1(at)hotmail.no

 

Han kan også guide vikingtid fra buss