Ursula Houge
Ursula Houge

Byvandringer i Tønsberg fra Vikingtid/middelalder til Svend Foyn

Ursula kan mye om Slottsfjellets historie. Hun tar deg med inn i sagatidens historie, fra Kong Sverre og Sverreætten til Tønsberg i dag. Hun guider på Haugar om kongehyllings ting og om Harald Hårfagre og sønnens blodige krig om arv. Ursula snakker også om dagens arkeologiske funn.

Kloster og urter: tro og overtro. Eller Kloster og urter: hekser og trolldom.

Norge ble et kristent land rundt midten av 1000-tallet og etter hvert kom prester og munker til byen. De bygde kloster og kirker. De sørget for de syke og laget hager med nyttevekster som de hadde med seg og ble brukt i medisin. Det var «kloke koner» å finne i byen…

Ursula kan også guide om Mary Wollstonecraft. Hun var en Engelsk forfatter som var en av de første som kjempet for menneske og kvinnerettigheter. Hun besøkte Tønsberg i 1742.

Dessuten kan hun fortelle deg om: Svend Foyn – byen, mannen, hvalen! Hvalfangst historien.

Språk: Norsk og engelsk

Kontakt: uhouge(at)online.no